หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 12
2 คณิตศาสตร์ 10
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ 73
7 กิจกรรมท้องถิ่น 0
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 37
9 ภาษาต่างประเทศ 14
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) 112
12 ปฐมวัย 3

ติดต่อสอบถาม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 โทร. 032-662042
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]