หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000005 โรงเรียนคลองวาฬ 0 0 0
2 000001 โรงเรียนด่านสิงขร 0 0 0
3 000003 โรงเรียนบ้านทางหวาย 0 0 0
4 000004 โรงเรียนหนองหิน 0 0 0
5 000007 โรงเรียนหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0
6 000006 โรงเรียนห้วยใหญ่ 0 0 0
7 000002 โรงเรียนอุดมราชภักดี 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อสอบถาม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 โทร. 032-662042
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]