หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ


ติดต่อสอบถาม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 โทร. 032-662042
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]