หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง Mini Theatre 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง Mini Theatre 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง Mini Theatre 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 116 (P1 Pink) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 116 (P1 Pink) 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 117 (P1 Blue) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 118 (P1 Red) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 119 (P1 Yellow) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา หมู่บ้านวิลล่า 5 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.30
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 119 (P1 Yellow) 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]