หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ ห้อง ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารเรียนเทพกระษัตรี , ศรีสุนทร 20 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารเรียนเทพกระษัตรี , ศรีสุนทร 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานหน้าเสาธง 19 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
-
8 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานหน้าเสาธง 20 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
-
9 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
11 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารเรียนเทพกระษัตรี , ศรีสุนทร 19 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
-
12 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารเรียนเทพกระษัตรี , ศรีสุนทร 21 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
-
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 20 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 19 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 21 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
-
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 21 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
17 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
18 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
20 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารศรีกมลา ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ธ.ค. 2555 09.00-14.00
-
21 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
22 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
23 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารศรีกมลา ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 20 ธ.ค. 2555 09.00-14.00
-
24 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
25 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
26 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
27 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
28 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 20 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
30 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ใต้อาคารจักกรีเบิกฟ้า 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
31 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
32 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุม ประดู่แดง 19 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-15.00 ประกอบ 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
33 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุม ประดู่แดง 20 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-15.00 ประกอบ 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
34 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารใต้อาคารสร้อยฟ้า และลานมลุลี To be Number One 19 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-15.00 ประกอบ 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
35 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารใต้อาคารสร้อยฟ้า และลานมลุลี To be Number One 20 ธ.ค. 2555 08.00-21.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-15.00 ประกอบ 15.00-16.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 16.30-21.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
36 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารพุทธรักษา ห้อง พุทธรักษา2 19 ธ.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ติดตั้ง ตกแต่งโครงงาน 13.00-16.30 นำเสนอ
37 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารพุทธรักษา ห้อง พุทธรักษา2 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ติดตั้ง ตกแต่งโครงงาน 13.00-16.30 นำเสนอ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]