หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 8 และอาคาร 5 ห้อง ประชุม และห้องวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อาคารสังฆคุณ ชั้น 6 ห้อง ประชุม 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.6/1 - ป.6/5 และห้องเรียน ป.3/4 - ป.3/5 และห้องเรียน ป.4/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.5/1 - 5/5 ห้องเรียน ป.3/1 - 3/3 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 3 ลานกิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 09.00-18.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.6/1 - 6/5 ห้องเรียน ป.3/4 - 3/5 ห้องเรยน ป.4/5 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-12.00 สถานที่แข่งขันใช้บริเวณสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-17.00 สถานที่แข่งขันใช้บริเวณสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 13.00-15.00 แข่งขันต่อเนื่อง 2 ครั้ง
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 สถานที่แข่งขันใช้บริเวณสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 08.00-09.00ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 15.00-17.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 สถานที่แข่งขันใช้บริเวณสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 สถานที่แข่งขันใช้บริเวณสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ วัดขนาด ช่างน้ำหนัก 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]