หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/4 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง สนามปฐมวัย 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารใหม่ ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-11.30
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]