หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ที่ดินส่วนบุคคล คุณเติมเกียรติ อังสิริกุล (ใกล้โรงเรียนวิชิตสงคราม) 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารกัลปพฤกษ์ ห้อง ประชุมระเง็ง 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารกัลปพฤกษ์ ห้อง ประชุมระเง็ง 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารมรกต 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555
20 ธ.ค. 2555
09.00-16.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]