หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาต่างประเทศ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.30
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารอุดมทรัพย์ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารอุดมทรัพย์ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 รายละเอียดหน้าเว็บประชาสัมพันธ์
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/3 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน และห้องภาษาต่างประเทศ 20 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]