สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 41 8 4 4 53
2 อนุบาลวชิร 20 13 4 2 37
3 บ้านบึงเฒ่า 18 6 5 1 29
4 วัดหนองหลวง 17 5 2 1 24
5 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 16 8 7 6 31
6 บ้านเนินขวาง 16 8 1 1 25
7 บ้านหนองสะแก 16 6 6 0 28
8 เทศบาลบ้านปากทาง 14 15 16 10 45
9 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 14 6 6 3 26
10 บ้านวังอ้อ 14 4 10 4 28
11 อนุบาลสากเหล็ก 13 13 8 7 34
12 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 13 7 5 3 25
13 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 13 3 5 7 21
14 บ้านสุขสำราญ 11 3 6 2 20
15 บ้านหนองพระ 9 7 8 5 24
16 วัดดงกลาง 9 5 4 1 18
17 อนุบาลพุทธชาติ 9 5 3 0 17
18 อนุบาลวังทรายพูน 8 10 3 2 21
19 บ้านหนองหัวปลวก 8 9 5 4 22
20 บ้านหนองพง 8 3 6 2 17
21 วัดท่าบัวทอง 7 5 2 1 14
22 วัดคลองโนน 6 7 2 0 15
23 บึงบัวพิทยาคม 6 5 3 4 14
24 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 6 0 0 0 6
25 วัดหนองไผ่ 5 8 4 2 17
26 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 5 7 4 1 16
27 บ้านเนินพลวงวิทยา 5 4 5 3 14
28 บ้านมาบกระเปา 5 2 5 6 12
29 บ้านปลวกสูง 5 2 3 1 10
30 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 4 5 5 1 14
31 บ้านเมืองเก่า 4 5 2 3 11
32 บ้านสระบรเพ็ด 4 4 2 2 10
33 วัดโนนสะเดา 4 4 1 0 9
34 บ้านดงเสือเหลือง 4 3 1 3 8
35 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 4 3 1 0 8
36 บ้านไผ่ใหญ่ 4 3 0 0 7
37 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 4 2 6 3 12
38 บ้านมาบมะไฟ 4 2 0 1 6
39 วัดบ้านไร่ 4 1 3 4 8
40 บ้านหนองปลาไหล 4 1 1 0 6
41 บ้านหนองถ้ำ 4 1 1 0 6
42 บ้านยางสามต้น 3 8 4 4 15
43 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 3 7 3 0 13
44 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 3 5 3 2 11
45 ชุมชนวัดวังจิก 3 4 3 1 10
46 บ้านหัวดง 3 3 3 1 9
47 บ้านทุ่งโม่ง 3 3 2 1 8
48 บ้านสวนแตง 3 3 1 1 7
49 บ้านนาพิบูลพิทยา 3 3 1 1 7
50 บ้านไดชุมแสง 3 2 3 1 8
51 บ้านยางห้าหลุม 3 1 3 1 7
52 บ้านโนนทอง 3 1 1 1 5
53 บ้านหนองคล้า 3 1 1 0 5
54 ราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองขานาง 3 0 0 0 3
56 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 3 0 0 0 3
57 บ้านหนองขาว 2 8 4 3 14
58 บ้านท่ากระดาน 2 6 0 1 8
59 วัดราชช้างขวัญ 2 5 5 1 12
60 บ้านหนองตะเคียน 2 5 1 0 8
61 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 2 5 1 0 8
62 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 3 4 0 9
63 บ้านสายคำโห้ 2 3 3 2 8
64 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 3 2 0 7
65 บ้านโนนไผ่ขุย 2 2 1 1 5
66 วัดหงษ์ 2 2 0 0 4
67 บ้านท่ามะไฟ 2 1 3 0 6
68 บ้านนิคม 2 1 2 1 5
69 บ้านหนองน้ำเขียว 2 1 1 2 4
70 บ้านวังกระดี่ทอง 2 0 3 3 5
71 ชุมชนบ้านวังกลม 2 0 1 3 3
72 วัดฆะมัง 2 0 1 1 3
73 วัดใหม่แสงมรกต 2 0 0 1 2
74 บ้านบัวยาง 2 0 0 1 2
75 บ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 2 0 0 0 2
76 วัดบ้านลำนัง 2 0 0 0 2
77 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) 2 0 0 0 2
78 บ้านวังทับไทร 1 7 2 1 10
79 วัดกลางวงศ์มณี 1 4 2 2 7
80 บ้านท่าเยี่ยม 1 3 8 6 12
81 วัดหนองนาดำ 1 3 6 1 10
82 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 2 4 6
83 บ้านห้วยน้อย 1 3 2 3 6
84 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 3 2 1 6
85 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 2 0 1 3
86 อนุบาลสามง่าม 1 2 0 1 3
87 วัดวังตะขบ 1 2 0 0 3
88 วัดบ้านใหม่ 1 2 0 0 3
89 วัดจระเข้ผอม 1 2 0 0 3
90 วัดบ้านบุ่ง 1 2 0 0 3
91 วัดโนนป่าแดง 1 1 3 1 5
92 บ้านหนองโสน 1 1 2 2 4
93 วัดวังมะเดื่อ 1 1 2 2 4
94 วัดสามขา 1 1 1 0 3
95 บ้านหนองริ้น 1 1 0 1 2
96 วัดดงชะพลู 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
98 บ้านห้วยคำตาล 1 0 3 0 4
99 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 0 2 0 3
100 บ้านวังโป่ง 1 0 1 0 2
101 วัดเนินพยอม 1 0 1 0 2
102 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 0 1 0 2
103 วัดหนองจิกเภา 1 0 0 3 1
104 วัดบ้านวังไร่ 1 0 0 0 1
105 วัดยางคอยเกลือ 0 4 1 2 5
106 บ้านยางตะพาย 0 4 1 0 5
107 บ้านมาบแฟบ 0 3 4 0 7
108 วัดหาดมูลกระบือ 0 3 3 1 6
109 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 3 0 1 3
110 บ้านหนองหูช้าง 0 2 2 0 4
111 พิจิตรอินเตอร์ 0 2 1 1 3
112 บ้านทุ่งสำราญ 0 2 1 0 3
113 อนุบาลธรรมศาสตร์ 0 2 0 0 2
114 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 2 0 0 2
115 วัดเนินปอ 0 1 3 1 4
116 วัดวังหูทิพย์ 0 1 2 3 3
117 วัดหนองปล้อง 0 1 2 2 3
118 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 1 2 1 3
119 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 1 1 2 2
120 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 1 1 1 2
121 วัดเกาะแก้ว 0 1 1 0 2
122 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 1 0 1 1
123 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 1 0 1 1
124 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 1 0 0 1
125 บ้านถ้ำคะนอง 0 1 0 0 1
126 บ้านดงหวาย 0 1 0 0 1
127 บ้านสายดินแดง 0 1 0 0 1
128 บ้านเนินพยอม 0 1 0 0 1
129 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 5 1 5
130 วัดไผ่รอบ 0 0 2 1 2
131 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 1 0 1
132 วัดบ้านนา 0 0 1 0 1
133 วัดรายชะโด 0 0 1 0 1
134 วัดลำชะล่า 0 0 0 3 0
135 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 1 0
136 บ้านคลองอุดม 0 0 0 1 0
137 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 1 0
138 วัดรายชะโด สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0 1 0
139 วัดวังแดง 0 0 0 1 0
140 วัดหนองหลุม 0 0 0 1 0
141 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0
142 ชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0
รวม 499 391 300 191 1,190