สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
2 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเมืองมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรธิณัตดา  ส่องแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กหญิงมิเค  โชคดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญลือ
 
1. นายชาตรี  แซ่ม้า