หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.2/11 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.2/12
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/2
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.2/11 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.2/12
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/5 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/6 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/1 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/3 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/4
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/3 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ด้านหน้าห้อง ม.3/3
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/7 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/5 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ห้องสมุด
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/13 21 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/12
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/13 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ด้านหน้าห้อง ม.3/13
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/11 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ด้านหน้าห้อง ม.3/11


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]