หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ห้อง ก302-309 เว้น ก 306 21 พ.ย. 2555 09.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ห้อง ก402-409 เว้น ก 406 21 พ.ย. 2555 09.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ห้อง ก302-309 เว้น ก 306 22 พ.ย. 2555 09.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ใต้ถุนอาคารกิตติบุตร 21 พ.ย. 2555 09.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เต้นท์ 9 เต้นท์ 21 พ.ย. 2555 09.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ใต้ถุนอาคารกิตติบุตร 22 พ.ย. 2555 09.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารจุลเทพ ห้อง จ 102 21 พ.ย. 2555 09.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารจุลเทพ ห้อง จ 102 22 พ.ย. 2555 09.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เวทีคุณธรรม 1 (แข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2555) 21 พ.ย. 2555 09.00 ลำดับที่ 1-15 แข่งวันที่ 21 พ.ย., 16-30 วันที่ 22 พ.ย. , 31-44 วันที่ 23 พ.ย.
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เวทีคุณธรรม 2 (แข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2555) 21 พ.ย. 2555 09.00 ลำดับที่ 1-23 วันที่ 21 พ.ย.55 / 24 - 44 วันที่ 22 พ.ย.55
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เวทีประวัติศาสตร์ 1 (แข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2555) 21 พ.ย. 2555 09.00 1-15 วันที่ 21 พ.ย.55 / 16 - 35 วันที่ 22 พ.ย.55 / 36 -44 วันที่ 23 พ.ย. 55
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เวทีประวัติศาสตร์ 2 21 พ.ย. 2555 09.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก 202 21 พ.ย. 2555 09.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก 401 21 พ.ย. 2555 09.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก 202 22 พ.ย. 2555 09.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก101 21 พ.ย. 2555 09.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก102 21 พ.ย. 2555 09.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารกิตติบุตร ห้อง ก101 22 พ.ย. 2555 09.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารช่างยนต์ 3 ชั้น 4 21 พ.ย. 2555 09.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารช่างยนต์ 3 ชั้น 4 22 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]