หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/10 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/10 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/10 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงยิมเนเซียม 20 พ.ย. 2555 08.00-18.00 ส่งโครงงานไปที่ สพป.ชม. 2 ภายในวันที่ 6 พ.ย.55 (ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์)
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงยิมเนเซียม 21 พ.ย. 2555 08.00-18.00 ส่งโครงงานไปที่ สพป.ชม. 2 ภายในวันที่ 7 พ.ย.55 (ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์)
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ห้อง E-Classroom 20 พ.ย. 2555 09.00-16.00 โปรแกรม GSP ที่ใช้แข่งขันเป็นเวอร์ชัน 4.06 ภาษาไทย
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ห้อง E-Classroom 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 โปรแกรม GSP ที่ใช้แข่งขันเป็นเวอร์ชัน 4.06 ภาษาไทย
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารร่มเกล้า ห้อง โสตฯ 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารร่มเกล้า ห้อง โสตฯ 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารร่มเกล้า ห้อง โสตฯ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]