หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามบาสข้างสนามฟุตบอล 21 พ.ย. 2555 09.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามฟุตบอล P.R.C. 21 พ.ย. 2555 09.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามเทนนิส 22 พ.ย. 2555 09.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/6 21 พ.ย. 2555 09.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/6 22 พ.ย. 2555 09.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ห้อง ม.2/7 22 พ.ย. 2555 09.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ด้านหลังโรงพลศึกษา 2 21 พ.ย. 2555 09.00 แข่งระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.55
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 - 236 21 พ.ย. 2555 09.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 - 236 22 พ.ย. 2555 09.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 133 21 พ.ย. 2555 09.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 133 22 พ.ย. 2555 09.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 - 136 21 พ.ย. 2555 09.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 - 136 22 พ.ย. 2555 09.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องสมุด 21 พ.ย. 2555 09.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องสมุด 22 พ.ย. 2555 09.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพวงแสด 21 พ.ย. 2555 09.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพวงแสด 22 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]