สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    วงศาธัมมา
2. เด็กชายพิมพ์ชนก   แก้วรอด
 
1. นายมนตรี   หมื่นรัตน์