สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ประจง
2. เด็กชายธนพันธ์  กลีบกลาง
3. เด็กชายธนานนท์  ศักดินนท์นิธิ
 
1. นางสาววิรญา  เทวิญญา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิดา  เมฆเสือ
 
1. นางสาววิรญา  เทวิญญา
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายโรจนศักดิ์  แหวนโคกสูง
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา