สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง(คง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ครัวนอก
 
1. นางสาวชโลทร  ทนปรางค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 -    
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายถิรวิทย์  อักษะกลาง
2. เด็กชายภาสกร  ขอห้อมกลาง
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิลารัตน์   ชื่นนอก
 
1. นางสาวแพน  หงษาพันธ์