สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายธวธรณ์  หมอยา
2. เด็กหญิงภารดี  จิตรนอก
 
1. นายธีรพล  หวันลา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  ลูกจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกณฑ์สำโรง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงมงคล
 
1. นางกมลรัตน์  คุ้มกลาง
2. นางบุณย์รัตน์  ถ้ำกลาง