สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสายฝน  โอนสันเทียะ
 
1. นายสมหมาย  หลักบุญ