สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โลหากาศ
 
1. นายสมหมาย  หลักบุญ