สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายสุรเดช  โชคบัณฑิต
2. นางสาวอรชุมา  ดีมะลัง
3. นางสาวอินทุอร  ประจิตร
 
1. นางทัศนีย์  บุญมีสง่า