สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงแต่งกลาง
 
1. นายอุดม  พิมพ์กลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนิศตา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงธนุษิมา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิริยากร  ปลื้มจันอัด
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญสิทธิศักดิื