สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาชู สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลา  พิทักษ์นอก
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สิงห์ชนานนท์
3. เด็กชายอมรเทพ  บุ่งกลาง
 
1. นางชนิดา  พันธุ์ดี
2. นายธวัชชัย  ประเสริฐศรี