สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทัศภูมิ  ไชยมาตร์
 
1. นายปริญญา  สังขรัตน์