สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรธิดา  ทองอยู่
2. เด็กชายศิวกร  วงศ์มนัส
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
2. นางสาวเพ็ญผกา  บัววิชัยศิลป์