สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  มงคลรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  พันธสูตร