สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  รามหริ่ง
3. เด็กหญิงอัมพร  ชัยพันธุ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปาคำสี