สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปภัสสร  อินทร์จอหอ
 
1. นายบัญชา  มุ่งอิงกลาง