สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายกิตปกรณ์  ไหวพริบ
2. เด็กชายศรราม  รามพุทรา
3. เด็กชายอภิรักษ์  โตโคกสูง
 
1. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์