สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  เมืองกลม
3. เด็กชายวัชระพงษ์  กับหมื่นไวย์
 
1. นายพรชัย  คำหอม
2. นายสมโชค  แน่นพิมาย