สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรฤดี  ชาวสวน
 
1. นางวันวิสาข์  โยงไธสง