สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรันธนิน  เค้ากลาง
2. เด็กชายบัณฑิต  ศรีนอก
3. เด็กชายอัฐพล  นพจั่นทึก
 
1. นางบรรจง  พิมพ์สระเกษ
2. นางพชรมน  สินประกอบ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธรากร  ศรีนอก
 
1. นางบรรจง  พิมพ์สระเกษ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงละมัย  นามนอก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คุงดิน