สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โดดนาดี
 
1. นางสาวภัทรกร  ภูวงศ์