สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญทองยังสุข
2. เด็กชายนพนัย  ณรงค์นอก
 
1. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นางสาวสมพร  ทองสวย