สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายวนิดา    วิชิต
 
1. นางสาวพรทิพย์   อุ้ยนอก