สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรี  วิริยะกุล
 
1. นางวิริยา  กุดหินนอก