สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายมานะพล   อนันต์
 
1. นางอรอนงค์   ธุระแสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงทินรัตน์   นิ่มกลาง
2. เด็กหญิงสุนิตา   พรมบุตร
 
1. นางวิริยา   กุดหินนอก