สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะค่า(คง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พระสุทา
2. เด็กหญิงสำรวย  สุบงกช
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   พฃนอก
 
1. นายสุรัช   เชื่อมพงษ์