สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรพงษ์    คิดรอบ
2. เด็กหญิงอทิตา    ทวนมะเริง
 
1. นายธีรยุทธ    เรืองเรื่อ