สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายขจรชัย   โตเทียม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   มูลจันทร์
3. เด็กชายพงศธร   เร่งร้อน
4. เด็กชายภิรมย์    ไหวพริบ
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์   พิมวงศ์
6. เด็กชายสมชัย  หมั่นการ
 
1. นายศิริชาต  คุ้มสุวรรณ
2. นายสมชาย   เพ็งจันทา
3. นางสาวเพียงนภา  ถาวจัตุรัส