สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   บรรจง
 
1. นางณภัทร    ประถมพงษ์