สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา    นอนกลาง
2. เด็กหญิงนราวดี    รัตนวิชัย
3. เด็กชายภาคภูมิ   กุนอก
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายภัทรพล   รัศมี
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ   แสงทอง
 
1. นายธานี   รัตนจรัสโรจน์