สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายนำโชค  สีหนองหู
2. เด็กชายวรวุฒิ  ไชยวงศ์
3. เด็กชายศตวรรษ   จันทบุรี
 
1. นางรวิศรา   กลจังหรีด
2. นางสาวลักขณา   ขวัญประเสริฐ