สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกิตติมา  ตะโพวิญญู
2. เด็กหญิงปานตะวัน   ภูธร
 
1. นางลดาวัลย์  สารนอก
2. นางอนงค์ศรี   ประหุน