สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพัสราภา    คุณวาด
 
1. นางเนื้อทิพย์   ชาญชัยศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายนัฐพงษ์   พุทธา
 
1. นางเนื้อทิพย์   ชาญชัยศรี