สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายสันติ  ชาญนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ   คงมิ่ง