สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา   กาไธสง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์    สังแก้ว