สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตรสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คุ้มถนอม
 
1. นางสุบิน   นาดี