สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัวชมพู   ฉิมนอก
2. เด็กหญิงเดือนเด่น   ทำอาสา
 
1. นายเกียรติศักดิ์    โสภารัตน์